Ngân hàng lên lịch ĐHĐCĐ năm 2020: Tâm điểm nhân sự và tăng vốn?

- 09/02/2020 16:23

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 4 ngân hàng lên lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 (ĐHĐCĐ) gồm Eximbank, Sacombank, và 2 “ông lớn” ngân hàng quốc doanh là BIDV và Vietcombank. Dù các nhà băng này chưa công bố nội dung chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thế nhưng vấn đề về nhân sự và tăng vốn sẽ tiếp tục là vấn đề “nóng” tại mùa ĐHĐCĐ lần này.

ĐHĐCĐ Eximbank ngày 22/4/2020

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) là nhà băng đầu tiên thông báo về lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2019 bất thành do không đạt được sự đồng thuận của các nhóm cổ đông.

Cụ thể, ĐHĐCĐ năm 2020 của Eximbank được lên lịch tổ chức vào ngày 22/4/2020. Tại ĐHĐCĐ lần này, Eximbank sẽ tiếp tục đề cập tới các nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhưng chưa được thông qua. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm sóa nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ngan hang len lich dhdcd nam 2020: tam diem nhan su va tang von? hinh anh 1

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020, ngân hàng này đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 161.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng dự kiến đạt 127.345 tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 1,8%, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2019 cho thấy, Eximbank lỗ sau thuế hơn 16,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 11% ghi nhận 796,8 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 47% lên gần 591 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù lỗ quý IV song luỹ kế cả năm, lãi trước và sau thuế cả năm của Eximbank đạt gần 1.095 tỷ đồng và hơn 866 tỷ đồng, tăng 32% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Eximbank đang có lợi nhuận chưa phân phối là 1.486 tỷ đồng, bên cạnh quỹ của tổ chức tín dụng 1.815 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 156 tỷ đồng.

Tính đến cuối 2019, tổng tài sản của Eximbank tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 167,583 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 17% và 9% so với cùng kỳ, đạt 139.278 tỷ đồng và 113.255 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu ở mức 1.933 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 15%, nợ nghi ngờ tăng 23%, nhưng nợ có khả năng mất vốn giảm đến 15%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Eximbank giảm còn 1,71% so với mức 1,85% so đầu năm.

ĐHĐCĐ Sacombank 24/4/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - HoSE: STB) của ông Dương Công Minh cũng vừa thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng Sacombank chốt danh sách cổ đông là vào ngày 28/2/2020. Sacombank dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ vào sáng ngày 24/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. HCM.  Nội dung chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ dự kiến sẽ được Sacombank công bố vào ngày 13/4 tới đây.

ngan hang len lich dhdcd nam 2020: tam diem nhan su va tang von? hinh anh 2

Trong năm 2019, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.217 tỷ đồng, vượt 21,4% so với kế hoạch đã cam kết tại ĐHĐCĐ; tổng tài sản đạt gần 453.600 tỷ đồng, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 410.330 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt hơn 296.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tại thời điểm 31/12/2019 Sacombank có 5.733 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu được kéo xuống chỉ còn 1,93%, so với 2,2% tại thời điểm cuối năm 2018.

Tính đến 31/12/2019, Sacombank có 19.237 nhân viên (theo báo cáo hợp nhất), tăng từ mức 18.818 nhân viên ghi nhận vào cuối năm 2018. Như vậy, so với Vietcombank, số nhân viên tại Sacombank nhiều hơn 292 nhân viên. Trong khi đó, chi lương và phụ cấp trong năm là hơn 4.894 tỷ đồng, tương ứng bình quân 21,6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, mức thu nhập bình quân chỉ trên 18,9 triệu đồng/người/tháng.

ĐHĐCĐ BIDV ngày 7/3/2020

Bên cạnh 2ngân hàng cổ phần, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) là ngân hàng quốc doanh đầu tiên công báo thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.

Theo đó, BIDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 7/3/2020 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày đăng kí cuối cùng theo lịch công bố là ngày 17/2/2020.

Nội dung của đại hội này bao gồm: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BIDV; Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của hội động quản trị BIDV năm 2019 và trọng tâm hoạt đông năm 2020 và một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ngan hang len lich dhdcd nam 2020: tam diem nhan su va tang von? hinh anh 3

ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Trước đó, vào ngày 27/12/2019, BIDV đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Cuộc họp được tổ chức nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ BIDV, qui chế quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kì 2017 - 2022.

Kết quả, ĐHĐCĐ đã nhất trí cao bầu bổ sung ông Yoo Je Bong - đại diện do KEB Hana Bank đề nghị, làm thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngoài ra, năm 2019 được đánh dấu là một năm đánh dấu bước ngoặt đối với BIDV khi hoàn tất được thương vụ hợp tác chiến lược với đối tác ngoại là KEB Hana Bank (Hàn Quốc). Cổ đông ngoại này đã chi ra hơn 20.000 tỷ đồng để đầu tư và hiện đang nắm giữ 15% cổ phần của BIDV. Sau khi phát hành cổ phần cho KEB Hana Bank, vốn điều lệ BIDV tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

BIDV đã hoàn thành và đảm bảo việc tăng năng lực vốn, được phê duyệt áp dụng chuẩn Basel II vào cuối tháng 11 vừa qua và cho biết đã hoàn thành và sẵn sàng cho việc áp dụng cả ba trụ cột của Basel II.

Theo báo cáo tài chính được công bố mới nhất, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của BIDV đạt 10.876 tỷ đồng, tăng 15,8% và vượt 5,6% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.665 tỷ đồng, tăng 15,8%.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản BIDV vượt mức 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2018. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13%, lên gần 1,117 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt gần 1,114 triệu tỷ đồng, tăng 12,6%. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV giảm từ 1,9% tại thời điểm cuối năm 2018 xuống còn 1,74%.

ĐHĐCĐ Vietcombank ngày 24/4/2020

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB), ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhà băng này dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc họp là ngày 18/3/2020.

Nội dung họp sẽ xoay quanh kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, tờ trình phân phối lợi nhuận. Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020, và tờ trình về phương án nhân sự (nếu có),…

ngan hang len lich dhdcd nam 2020: tam diem nhan su va tang von? hinh anh 4

ĐHĐCĐ năm 2020 của Vietcombank sẽ "nóng" về tăng vốn.

Liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Vietcombank, mới đây Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong quý I/2020, Chính phủ sẽ tăng vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ đồng cho hai ngân hàng Vietcombank và VietinBank.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 23.122 tỷ đồng, tăng 26,6% so với đầu năm, trở thành ngân hàng Việt đầu tiên có lợi nhuận cán mốc tỷ đô.

Cuối năm 2019, tổng tài sản của Vietcombank đạt trên 1,2 triệu tỷ, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,3% đạt 734.707 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 15,8% đạt 928.413 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,77%, giảm so với mức 0,98% cuối năm 2018.

Theo HUYỀN ANH (Dân Việt)


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO