Doanh Nhân Trẻ
Thứ hai, 29/11/2021

Doanh Nhân Trẻ

Doanh nhân 6 tháng
Từng phá sản, mang món nợ khổng lồ trên vai và tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, CEO Hoàng Tuấn Anh hiểu rất rõ thứ gọi là “một bàn tay chìa ra đúng lúc”. Và “ATM gạo, ATM khẩu trang” đã ra đời – kỳ lạ nhưng hiệu quả và vô cùng phù hợp trong cơn đại dịch.